Honingerdijk 45A
Rotterdam

€ 1.485,- p/m

Transfer

Rental price
€ 1.485,- p/m
Status
beschikbaar
Admission
per direct
VVE checklist
niet aanwezig

Construction

Residence sort
appartement
Variety
benedenwoning
Number of floors
1
Residential layer
1
Quality
normaal
Construction shape
bestaande bouw
Construction year
1930
Open porch
nee
Current destination
woonruimte
Maintenance inside
goed
Maintenance outside
goed
Roof
plat dak
Services
tv kabel

Energy

Heating
c.v.-ketel
Hot water
c.v.-ketel
Boiler
combi-ketel, eigendom

Surfaces and content

Living area
79 m²
Additional indoor space
30 m²

Layout

Number of rooms
5
Number of bedrooms
2

Outdoor space

Location
aan drukke weg en in woonwijk
Garden
achtertuin met een oppervlakte van 48 m² en is gelegen op het zuidwesten

Parkeergelegenheid

Parkeergelegenheid
betaald parkeren en parkeervergunningen

Honingerdijk 45A, Rotterdam

ENGLISH VERSION BELOW! NIET BESCHIKBAAR VOOR STUDENTEN! Immobilia presenteert een goed onderhouden, speels ingedeelde begane grond 3-kamer woning met TUIN! De woning is gelegen in Kralingen, nabij openbaar vervoer, Erasmus Universiteit, centrum van Rotterdam. Met een ruime keuken en luxe badkamer is dit appartement per direct beschikbaar en ideaal gelegen.

Begane grond:
Entree, voorportaal met toegang tot de hal. Vanuit de hal is er toegang tot de vertrekken. Aan de voorzijde van de woning is een heerlijke ruimte gelegen met originele details, waaronder een erker en schuifdeuren met glas in lood. Tussenkamer I, te bereiken vanuit de hal en vanuit de kamer gelegen aan zowel voor- als achterzijde, heeft 2 bergkasten en toegang tot de kelder, met stahoogte, van ca. 30m2. In de kelder zijn een tweetal kamers die als slaapkamers of werkkamer ingericht kunnen worden.

De keuken is voorzien van koelkast, vaatwasser, spoelbak, gaskookplaat en afzuigkap.
Slaapkamer II is gelegen aan de achterzijde van de woning en is voorzien van een airco, directe toegang tot de badkamer en toegang tot de achtertuin. Apart luxe toilet met fonteintje.

De badkamer is alleen te bereiken vanuit slaapkamer II en is luxe te noemen. De badkamer is volledig betegeld, voorzien van inbouwspots, wastafelmeubel en inbouwspots. De achtertuin is heerlijk vrij gelegen.

Tevens is er een souterrain aanwezig, waar zich 2 kamers bevinden en de opstelling van de CV-ketel.

Bijzonderheden:
- Het gehele appartement is voorzien van een laminaatvloer.
- Zonnige tuin op het zuidwesten.
- Airco aanwezig in de slaapkamer.
- Authentieke details o.a. ensuite deuren.

Huurcondities:
- Huurprijs is incl. gedeeltelijke stoffering.
- Huurprijs is excl. gas, water, elektra, internet en tv. Contracten dienen zelf door de huurder bij de betreffende bedrijven afgesloten te worden.
- Huurprijsherziening: de huurprijs zal jaarlijks met een door het Centraal bureau voor de statistiek (CBS) vastgesteld percentage worden verhoogd, volgens het gestelde in de algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte.
- Waarborgsom: 1 maand huur.

Om in aanmerking te komen voor deze woning zijn de eisen als volgt:
- Aantoonbaar inkomen uit werk. In de regel dient je bruto maandsalaris minimaal drie maal de maandhuur te bedragen.

Benodigde documenten bij interesse:
- Een kleurenkopie van een geldig legitimatiebewijs waarbij het BSN-nummer onzichtbaar is gemaakt.
- Een kleurenkopie van je bankpas.
- Uittreksel uit de gemeentelijke basis administratie persoonsgegevens.
- Een kopie van je arbeidsovereenkomst.
- Een werkgeversverklaring niet ouder dan drie (3) maanden.
- Drie recente salarisstroken of inkomsten studiefinanciering.
- Je meest recente jaaropgave of IB60 formulier van personen boven de 18.
- Meest recente bankafschrift van de afgelopen drie (3) maanden waarop de salarisstorting en de huurbetaling of hypotheekbetaling te zien is.
- Een verklaring van je huidige huisbaas/verhuurder dat je een goede huurder bent en geen huurschulden of achterstanden hebt.

Indien je (zelfstandig) ondernemer bent, dien je naast bovengenoemde documenten ook deze aanvullende stukken ook aan te leveren:
- Een uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet ouder dan drie (3) weken.
- Goedgekeurde jaarstukken en een actuele balans, winst- en verliesrekening.

Toelichting NEN 2580:
De meetinstructie is gebaseerd op NEN 2580. De meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Bijgevoegde plattegronden zijn ingemeten volgens de meetinstructie.

Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie.

---

ENGLISH VERSION:

NOT AVAILABLE FOR STUDENTS! Immobilia presents a well-maintained, playfully classified ground floor 3-room house with GARDEN! The house is located in Kralingen, near public transport, Erasmus University, center of Rotterdam. With a spacious kitchen and luxurious bathroom, this apartment is available immediately and ideally located.

Ground floor:
Entrance, porch with access to the hall. From the hall there is access to the rooms. At the front of the house is a wonderful space with original details, including a bay window and sliding doors with stained glass. Intermediate room I, accessible from the hall and from the room located at both the front and rear, has 2 storage cupboards. The kitchen is equipped with a refrigerator, dishwasher, sink, gas hob and extractor.
Bedroom II is located at the rear of the house and has air conditioning, direct access to the bathroom and access to the backyard. Separate luxury toilet with hand basin.

The bathroom can only be reached from bedroom II and is luxurious. The bathroom is fully tiled with recessed spotlights, washbasin and recessed spotlights. The backyard is wonderfully secluded.

Particularities:
- The entire apartment has a laminate floor.
- Sunny garden on the southwest.
- Air conditioning in the bedroom.
- Authentic details including ensuite doors.

Rental conditions:
- Rental price includes partial upholstery.
- Rent is excluding gas, water, electricity, internet and TV. Contracts must be concluded by the tenant with the relevant companies.
- Rent revision: the rent will be increased annually by a percentage determined by the Central Bureau of Statistics (CBS), in accordance with the provisions in the general provisions for the housing lease.
- Deposit: 1 month rent.


To be eligible for this property, the requirements are as follows:
- Demonstrable income from work. As a rule, your gross monthly salary must be at least three times the monthly rent.

Required documents if interested:
- A color copy of a valid proof of identity in which the BSN number has been made invisible.
- A color copy of your bank card.
- Extract from the municipal basic administration of personal data.
- A copy of your employment contract.
- An employer's statement not older than three (3) months.
- Three recent salary slips or income from student finance.
- Your most recent annual statement or IB60 form of persons over 18.
- Most recent bank statement from the past three (3) months showing the salary deposit and the rent or mortgage payment.
- A statement from your current landlord / landlord that you are a good tenant and have no rental debts or arrears.

Explanation NEN 2580:
The measurement instruction is based on NEN 2580. The measurement instruction is intended to apply a more unambiguous way of measuring to give an indication of the usage surface. The measurement instruction does not completely rule out differences in measurement results, for example due to differences in interpretation, rounding off or limitations in the performance of the measurement. The attached floor plans are measured according to the measurement instruction.

All information provided should be regarded as an invitation to make an offer or to enter into negotiations. No rights can be derived from this information.

Video

Zonnegrens

Location

Streetview

 

Contact us