Een kantoor-, bedrijfs- of winkelpand huren? Volg deze stappen:

Ben je op zoek naar een kantoor, winkelruimte of bedrijfspand en heb je het pand wat je zoekt gevonden in ons aanbod? In het stappenplan hieronder lees je hoe het pand kunt huren.

Stap 1: Bezichtiging.
Neem contact op met Immobilia om een bezichtiging in te plannen. Ben je na de bezichtiging nog steeds enthousiast over het pand en wil je deze graag huren, ga dan naar stap 2.

Stap 2: Aanleveren documenten.
Zodra je een object uit het aanbod van Immobilia wil huren, ontvangen we graag informatie waaruit blijkt dat jouw bedrijf een officieel bedrijf is, wie er tekenbevoegd is om namens het bedrijf te handelen en onderbouwing waaruit blijkt dat het bedrijf de huur kan betalen.

Samengevat ontvangen we graag de volgende documenten:

  • Een kleuren kopie van een geldig identiteitsbewijs van de bestuurder(s) van de onderneming;
    Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar.
    Dit ter bescherming van je privacy.

  • Een uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet ouder dan drie weken;

  • Btw-nummer;

  • Recente afdruk van het bankafschrift van de onderneming, waar vandaan de huurbetaling zal worden voldaan, waarbij bedragen en namen van personen/bedrijven bij de af- en bijschrijvingen zijn afgeschermd;

  • Goedgekeurde jaarstukken en een actuele balans, winst- en verliesrekening.*

Mocht je een van de gevraagde documenten niet kunnen aanleveren, benoem dit dan bij het aanleveren van de documenten in de begeleidende email met de reden waarom je deze niet kunt aanleveren.

*Indien je starter bent ontvangen we in plaats van de goedgekeurde jaarstukken graag de prognose voor de eerste 2 jaar.

Stap 3: Beoordeling documenten.
Nadat alle documenten compleet door Immobilia zijn ontvangen, gaat de makelaar deze beoordelen en voorleggen aan de eigenaar. De eigenaar heeft altijd de laatste stem in het proces. Op basis van gunning, kan de eigenaar afwijken van ons advies en het bedrijfspand alsnog niet of aan een andere partij te verhuren.

Stap 4: Huurovereenkomst.
Zodra alle documenten zijn goedbevonden door Immobilia en de eigenaar akkoord is met het verhuren van het object, gaat Immobilia de huurovereenkomst opmaken en een afspraak inplannen met de huurder voor de sleuteloverdracht.

Tot slot:
Houd er rekening mee dat de verhuurder bij het huren van een kantoor-, winkel- of bedrijfspand zekerheid verlangt. Meestal is dit in de vorm van een waarborgsom van vaak twee of drie maal de maandhuur.

Alle gevraagde informatie verzoeken we je zo spoedig mogelijk bij ons aan te leveren. Dit kan per email naar info@immobilia.nl, per reguliere post of door het af te geven bij ons op kantoor.

Immobilia Real Estate B.V.
Berkelse Poort 89
2651JX Berkel en Rodenrijs

*Let op: van alle documenten waar wij in eerste instantie een kopie vragen, moet je bij de ondertekening van een eventuele overeenkomst de originele documenten laten zien.

Privacybeleid

De persoonsgegevens die je aanlevert om een object bij Immobilia te huren, worden uitsluitend gebruikt om in te kunnen zien dat je een goede huurder bent en het object kunt betalen. Op basis van jouw documenten kunnen wij aan de verhuurder verklaren dat jij een goede huurder bent. Indien de verhuurder hierom vraagt kunnen wij jouw gegevens en documenten met de verhuurder delen. Immobilia zal jouw gegevens en documenten nooit gebruiken voor andere zaken dan hierboven beschreven en ook nooit delen met andere personen als hierboven beschreven.

Jouw gegevens/documenten worden zo lang bewaard als dat het verhuur proces loopt. Indien je niet in aanmerking komt om het object te huren of indien je af ziet van het huren, zullen jouw gegevens direct worden vernietigd. Indien je het object gaat huren zullen jouw gegevens worden bewaard in het dossier van het object zolang de wetgever van ons verlangd gegevens omtrend vastgoed transacties te bewaren. Zodra de bewaartermijn is verstreken, zullen we jouw gegevens vernietigen.

Bedrijfshuisvesting, onroerend goed of BOG

Wij verhuren of verkopen graag!

Bedrijfshuisvesting, onroerend goed of BOG<br><br>Wij verhuren of verkopen graag! - Immobilia

Neem contact met ons op