Stichting Derdengelden

Jouw huur en waarborgsom veilig onderbrengen bij onze Stichting Derdengelden Immobilia Real Estate!

Informatie over Derdengelden

Een Stichting Derdengelden rekening is een aparte bankrekening die door ons gebruikt wordt voor gelden die toekomen aan derden. De derdenrekening wordt gebruikt door personen en bedrijven die namens anderen gelden ontvangen (huurders en verhuurders). Notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders zijn wettelijk verplicht een derdenrekening te hebben. Immobilia heeft gekozen voor deze derdengelden voor garantie van jouw huurgelden (i.p.v. bij bijvoorbeeld een verhuurder rechtstreeks).

Doel van de derdengelden rekening

Derdenrekeningen worden gebruikt om namens cliënten bedragen te incasseren of om tijdelijk de bedragen veilig te stellen. Deze Stichting Beheer Derdengelden heeft als doel deze gelden gescheiden te houden van het kantoorvermogen ter bescherming van oneigenlijk gebruik of faillissement. Doordat een Derdengelden rekening wettelijke bescherming geniet kan er ook geen beslag worden gelegd, zodat er ten alle tijden garantie is dat de gelden daadwerkelijk in handen zullen komen van de rechthebbende(n).

Immobilia heeft een Derdengelden rekening, waarmee wij je veiligheid kunnen waarborgen. Wil je een woning huren, maar wil je niet dat de waarborgsom wordt doorgestort aan de eigenaar? Wij houden hem veilig voor je bij ons in beheer. 

 

Neem contact met ons op